Vad är Hypnos?

Hypnos kännetecknas som skärpt koncentration med samtidig djupavslappning.
En person som är i hypnos är mera slö och lugn i pratet. Man kan även märka då en klient är i hypnos att under dom slutna ögonlocken rör sig ögonen lika snabbt som då man sjunker ner i REM sömnen på natten.
Klienten som är i hypnos kan också känna av eventuella stickningar i kroppen eller att det kliar. Ökat tårflöde är också kännetecknat samt djupa suckningar under sessionens gång.
Hypnos är nämligen ett vardagligt fenomen. Du kan finna dig själv egentligen många gånger under hypnos i vardagen.
Låt mig ge några exempel:

  • Då du ser på en väldigt spännande film
  • Läser en bra bok
  • Kör bil
  • Lyssnar på musik