Behandling

Med hjälp av Hypnos är det möjligt att:

• Sluta röka 

• Gå ner i vikt 

• Fri från alkohol 

• Bättre prestationsförmåga inom sport 

• Stärka ditt självförtroende och självtillit 

• Bättre koncentrations förmåga Minnes förbättring 

• Huvudvärk och migrän Sexuella blockeringar Skuldkänslor

• Emotionella problem 

• Högt blodtryck

• Agora fobi 

• Ålders regression 

• Rädslor och fobier